Goede Doelen

Het zomerfeestcomité streeft sociale winst na! We vinden het erg belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in het dorp.
Veel ontmoetingskansen zijn er niet. Wegens onder andere een gebrek aan lokale handelaars, dreigt Oud-Heverlee in te dutten.
Daar willen we iets aan doen. Willen we ons dorp leefbaar houden, is een jaarlijks ritueel als het zomerfeest (waar iedereen iedereen kan ontmoeten) essentieel.
Door elkaar te ontmoeten, verbinden we, groeit de verbondenheid en het vertrouwen, geven we kinderen wortels en vleugels, gaan we de vereenzaming tegen.
Maar we willen ook solidair zijn met anderen. In de loop der jaren hebben we een kleine spaarpot opgebouwd die ons in staat stelt om ieder jaar het zomerfeest te organiseren.
Al meer dan 10 jaar geven we graag onze winst aan goede doelen, die een link met ons dorp hebben.
Een klein overzichtje!

- Ziekenzorg Oud-Heverlee, waarvan de vrijwilligers en werking ons zo dierbaar zijn dat we ze graag jaarlijks een steuntje in de rug geven
- IMPORE, een project rond kraamzorg in Rwanda, ter reductie van moeder- en kindsterfte, met hart en ziel gesteund door Guy Van Haver,
onze oud-parochiepriester
- Opvangcentra voor straatkinderen in Lubumbashi, Congo, opgestart door salesiaan Eric Meert, broer van Wilfried van Don Bosco Oud-Heverlee
- Hantana Tea Estate te Kandy en House of Light, in Sri Lanka, door Bart Wouters (die jarenlang de koers organiseerde) gekoesterd
- Ekseeko, een vrijetijdsvereniging voor jongeren met en zonder beperking
- The Bochabela String Orchestra, de zustervereniging van Violet vzw
- JP Oud-Heverlee
- Vrije Basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee
- Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose
- De Jonge Solisten van België voor de opleiding van jong muzikaal talent
- GK Bangladesh (project opgestart door progressieve dokters, die tot in de kleinste dorpen gezondheidszorg aanbieden en medisch personeel
opleiden, gesteund door Wereldsolidariteit en ACW Oud-Heverlee, o.l.v. Gaston Celen)
- KULeuven Damiaanfonds
- LCH Belgium

Graag willen we hier ook Moniek Beck vermelden. Ieder jaar verwent ze tijdens het zomerfeest de vermoeide voeten van de aanwezigen ten voordele van projecten in Afrika.